O nás

Jsme školské poradenské zařízení působící v obvodu Prahy 7 a Prahy 8 a poskytujeme služby především rodičům a jejich dětem, spolupracujeme se školami v oblasti metodického vedení a nabízíme vzdělávací programy pro pracovníky škol i širokou veřejnost.

Nejčastěji se zaměřujeme na:

  • řešení výchovných obtíží
  • diagnostiku výukových obtíží
  • posouzení školní zralosti
  • posouzení studijních předpokladů dítěte při volbě střední školy, při volbě víceletých gymnázií
  • osobnostní problémy
  • rodinné a vztahové problémy
  • práci se třídou

Pro objednání nás můžete kontaktovat nejlépe telefonicky.

Jak se objednat

Před návštěvou poradny je potřeba se objednat na uvedených telefonních číslech. Do poradny může přijít dítě se zákonným zástupcem či zletilý klient.

S sebou přineste:

  • zprávy z předchozích vyšetření (klinický psycholog, neurolog, logoped, psychiatr)
  • školní sešity, žákovskou knížku
  • před první návštěvou poradny můžete s sebou přinést vyplněný dotazník pro rodiče.

Objednací lhůta trvá 1-3 měsíce v závislosti na vytíženosti pracoviště.