Pedagogicko-psychologická poradna
pro Prahu 7 a 8
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Aktuality

PROGRAMY V 1. POLOLETÍ ROKU 2024:

 • Od února 2024 otevíráme skupinu zaměřenou na rozvoj sociálních dovedností pro 1. stupeň.
 • Na jaře 2024 začne program Mindfulness pro děti předškolního věku
 • Na jaře 2024 proběhne kroužek pro předškoláky
 • V případě zájmu nás kontaktujte na poradna8@ppppraha7a8.cz nebo poradna7@ppppraha7a8.cz


 • Od října 2023 začíná skupina pro 2. stupeň ZŠ zaměřená na rozvoj sociálních dovedností pozvánka zde.
 • Od října 2023 začne program Mindfulness pro děti předškolního věku pozvánka zde.
 • Od dubna 2023 otevíráme skupinu zaměřenou na rozvoj sociálních dovedností pro 1. stupeň - pozvánka zde.
 • Od dubna 2023 probíhá kroužek pro předškoláky – pozvánka zde.
 • Připravujeme program Mindfulness pro děti předškolního věku – pozvánka zde.
 • Od února 2023 začíná skupina pro 2. stupeň ZŠ zaměřená na rozvoj sociálních dovedností (ještě jsou volná místa). pozvánka zde.
 • Od října začíná skupina pro 1. stupeň ZŠ zaměřená na rozvoj sociálních dovedností (již obsazeno).
 • Nově nabízíme programy pro děti, které jim pomohou se začátkem i průběhem učení ve škole. Více najdete v sekci Programy.
 • Po přestěhování sídlíme v nově zrekonstruované budově na adrese Glowackého 549/7, Praha 8.

O nás

Jsme školské poradenské zařízení působící v obvodu Prahy 7 a Prahy 8 a poskytujeme služby především rodičům a jejich dětem, spolupracujeme se školami v oblasti metodického vedení a nabízíme vzdělávací programy pro pracovníky škol i širokou veřejnost.

Nejčastěji se zaměřujeme na:

 • řešení výchovných obtíží
 • diagnostiku výukových obtíží
 • posouzení školní zralosti
 • posouzení studijních předpokladů dítěte při volbě střední školy, při volbě víceletých gymnázií
 • osobnostní problémy
 • rodinné a vztahové problémy
 • práci se třídou

Jak se objednat?

Před návštěvou poradny je potřeba se objednat na uvedených telefonních číslech. Do poradny může přijít dítě se zákonným zástupcem či zletilý klient.

S sebou přineste:

 • zprávy z předchozích vyšetření (klinický psycholog, neurolog, logoped, psychiatr)
 • školní sešity, žákovskou knížku
 • před první návštěvou poradny můžete s sebou přinést vyplněný dotazník pro rodiče.

Objednací lhůta trvá 1-3 měsíce v závislosti na vytíženosti pracoviště.

Kontakty

PPP Praha 8

Glowackého 549/7
181 00 Praha 8

286 585 191
286 882 368

poradna8@ppppraha7a8.cz

PPP Praha 7

U Smaltovny 22
170 00 Praha 7

220 805 297
220 805 247

poradna7@ppppraha7a8.cz