Pedagogicko-psychologická poradna
pro Prahu 7 a 8
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Odborné kontakty

Klinická psychologie

PhDr. Vladimíra Sýkorová
Poliklinika Čumpelíkova
Čumpelíkova 1764/2, Praha 8 – Kobylisy
Tel: 608 382 925

PSYCHO PORT s.r.o.
Ke koupališti 12, Praha 8 – Kobylisy
Tel: 603 459 646

INEP - Institut neuropsychiatrické péče
Křižíkova 264/22, Praha 8
Tel: 222 201 020

PhDr. Jiří Los
Nemocnice Na Bulovce, Oddělení klinické psychologie
Budínova 67/2, Praha 8 - Libeň
Tel: 266 082 385

PhDr. Alexandra Machková
Poliklinika Prahy 7
Františka Křížka 22/683
Tel: 270 005 566

PhDr. Jana Woleská, Ph.D.
U Studánky 22, Praha 7
Tel: 602 128 693

PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Poliklinika Revoluční
Revoluční 765/19, Praha 1
Tel: 221 715 226

AdiCare
Psychologická a psychiatrická klinika
Charkovská 24, Praha 10 – Vršovice
Tel: 739 375 763

Dětská psychiatrie

MUDr. Michal Považan
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8
Tel: 284 016 251

INEP
Institut neuropsychiatrické péče
Křižíkova 264/22, Praha 8
Tel: 222 201 020

NEO Centrum
Ambulantní klinika
Voctářova 2436/3a, Praha 8 – Libeň
Tel: 770 143 385

MUDr. Eva Tomková
Tusarova 1152/36, Praha 7 - Holešovice
Tel: 603 505 817

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, Praha 5
Tel: 224 433 400

MUDr. Jan Klimpl
Ostrovského 253/3, Praha 5
Mail: mudr.klimpl@gmail.com

Esmedicum s.r.o.
Psychiatrie pro děti, dorost a dospělé
Chelčického 842/39, Praha 3 – Žižkov
Tel: 775 946 424

Neurologie

Poliklinika Mazurská
Mazurská 484/2, Praha 8 - Troja
Tel: 283 024 125

INEP
Institut neuropsychiatrické péče
Křižíkova 264/22, Praha 8
Tel: 222 201 020

MUDr. Zora Ouzká
Poliklinika Prosek
Lovosická 440/40, Praha 9
Tel: 266 010 302

Logopedie

Mgr. Kateřina Slezáková
Poliklinika Čumpelíkova
Čumpelíkova 1764/2, Praha 8 - Kobylisy
Tel: 283 881 332 / 723 448 884

Mgr. Blanka Dvořáková
Tišická 396/1, Praha 8 - Čimice
Tel: 605 787 404

Mgr. Iva Krčmářová
Zenklova 1545/39, Praha 8 - Libeň
Tel.: 266 316 231

Mgr. Markéta Hrubínová
Ortenovo nám. 1505/37, Praha 7 - Holešovice
Tel: 739 071 860

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči
SPC při Základní škole LOPES
Libčická 399/8, Praha 8- Čimice
Tel: 771 121 413

Psychoterapie

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Trojská 46/8, Praha 8 – Kobylisy
Tel: 731 056 716

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Novákových 5, Praha 8 – Libeň
Tel: 604 299 661

INEP
Institut neuropsychiatrické péče
Křižíkova 264/22, Praha 8
Tel: 222 201 020

PSYCHO PORT s.r.o.
Ke koupališti 12, Praha 8 – Kobylisy
Tel: 603 459 646

NEO Centrum
Ambulantní klinika
Voctářova 2436/3a, Praha 8 – Libeň
Tel: 770 143 385

Triangl – centrum pro rodinu
Chelčického 39/842, Praha 3
Tel: 281 863 620, 731 056 720
Rodinné centrum (rodinná terapie)
FN Motol, DPK, pav. 15
V Úvalu 84, Praha 5
Tel: 224 433 840

Psychiatrická klinika VFN v Praze a 1. LF UK
Stacionář pro adolescenty
Ke Karlovu 11, Praha 2
Tel: 224 965 344, 224 965 345
PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Poliklinika Revoluční
Revoluční 765/19, Praha 1
Tel: 221 715 226

Poliklinika Kolbenova
Psychologická ordinace
Kolbenova 473/36, Praha 9
Tel: 608 131 731

AdiCare
Psychologická a psychiatrická klinika
Charkovská 24, Praha 10 – Vršovice
Tel: 739 375 763
Psychoterapie Anděl
Psychologické centrum
Ostrovského 253/3 Praha 5 – Smíchov
Mail: kontakt@psychoterapie-andel.cz

Další psychoterapeuty najdete na:
http://www.psychoterapeuti.cz/adresar-psychoterapeutu
https://czap.cz/adresar

Krizová centra

Akutní psychiatrická pomoc:
Centrum krizové intervence
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8
Tel: 284 016 110

RIAPS
pomoc dospělým v krizové situaci
Chelčického 39, Praha 3,
Tel.: 222 586 768 (8-16 hod.) / 222 582 151 (16-8 hod.)

Dětské krizové centrum – NONSTOP linka důvěry
Telefon: 241 484 149/ 777 715 215

Linka Bezpečí – NONSTOP linka pro děti, dospívající a jejich rodiče
Telefon: 116 111

Centrum LOCIKA, z.ú.
Umělecká 588/6, Praha 7
Mail: info@centrumlocika.cz

Dětské krizové centrum – ambulantní služby
pomoc týraným, zneužívaným dětem; dětem s osobními problémy
Cílkova 796/7, Praha 12 – Kamýk
Tel: 241 480 511/ 777 664 672

Dům tří přání
pro děti v krizových a náročných situacích
www.dumtriprani.cz

Modré dveře – Praha
krizová intervence pro osoby v obtížné či krizové životní situaci
K Horkám 23/16, Praha – Hostivař
Tel: 725 515 934

Speciálně pedagogická centra – SPC

Pro děti a žáky s vadami řeči

SPC LOPES pro žáky s vadou řeči
Libčická 399/8, Praha 8 - Čimice
Telefon: 233 544 611

SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK, s.r.o.
Jivenská 7, Praha 4
Telefon: 222 518 280/ 604 459 699

Pro děti a žáky s vadami zraku

SPC EDA, z.ú.
Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov
Telefon:724400827

SPC pro zrakově postižené
nám. Míru 19, Praha 2
Telefon: 224 252 771/ 222 520 269

SPC při Střední a Mateřské škole A.Klara
Horáčkova 1/1095, Praha 4
Telefon: 241 731 406/ 604 563 786

SPC pro zrakově postižené
Loretánská 19, Praha 1
Telefon: 220 514 481

Pro děti a žáky s kombinovanými vadami

SPC Štíbrova
Štíbrova 1691, Praha 8
Telefon: 284 688 941

SPC při ZŠ speciální
Starostrašnická 45, Praha 10
Telefon: 274 776 437/ 721 450 105

SPC při Fakultní mateřské škole se speciální péčí
Arabská 681/20, Praha 6
Telefon:246 024 322/ 733 710 467

Pro děti a žáky s poruchami chování

SPC při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování
Na Zlíchově 6, Praha 5
Telefon: 251 550 192

Pro děti a žáky s tělesným postižením

SPC pro tělesným postižením
Hurbanova 1285, Praha 4
Telefon: 244 471 805

SPC pro tělesně postižené - Jedličkův ústav
V Pevnosti 4, Praha 2
Telefon: 241 083 507

Pro děti a žáky s vadami sluchu
SPC pro sluchově postižené
Holečkova 4, Praha 5
Telefon: 257 325 896

SPC pro sluchově postižené
Výmolova 169/2, Praha 5
Telefon:251 555 356/ 251 554 763/ 251 553 985

SPC pro sluchově postižené
Ječná 27, Praha 2
Telefon:224 942 152

Pro děti a žáky s mentálním postižením

SPC pro žáky s MR, SVP a poruchami chování
Vinohradská 54, Praha 2
Telefon:224 256 954/ 732 383 285

SPC pro mentálně postižené
Trávničkova 1743, Praha 5
Telefon:235 516 651

SPC pro mentálně postižené, poruchy autistického spektra
Chotouňská 474, Praha 10 - Malešice
Telefon: 274 772 945/ 736 623 983

Pro děti a žáky s poruchami autistického spektra

SPC Vertikála
Rooseveltova 8, Praha 6
Telefon: 233 321 054/ 724 219 335

SPC pro mentálně postižené, poruchy autistického spektra
Chotouňská 474, Praha 10 - Malešice
Telefon: 274 772 945/ 736 623 983

Střediska výchovné péče – SVP

Zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování a negativních jevů ohrožujících jejich psychosociální vývoj.

Ambulantní oddělení Praha 9 SVP Klíčov
Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek
Telefon: 286 580 711/ 773 212 820

SVP Dvojka
Jana Masaryka 16/64, Praha 2
Tel: 778 421 526

Ambulantní oddělení SVP Kupeckého
psychologická a etopedická diagnostika dětem a mladistvým včetně dětí – cizinců
Kupeckého 576/17, Praha 4
Telefon: 778 527 312

Foniatrie

MUDr. Ivana Vacková
Poliklinika Prosek
Lovosická 440/40, Praha 9
Tel: 266 010 262

Kontakty

PPP Praha 8

Glowackého 549/7
181 00 Praha 8

286 585 191
286 882 368

poradna8@ppppraha7a8.cz

PPP Praha 7

U Smaltovny 22
170 00 Praha 7

220 805 297
220 805 247

poradna7@ppppraha7a8.cz