Pedagogicko-psychologická poradna
pro Prahu 7 a 8
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Odborné kontakty

Klinická psychologie

PhDr. Vladimíra Sýkorová
Poliklinika Čumpelíkova
Čumpelíkova 1764/2, Praha 8 - Kobylisy
Tel: 608 382 925

PhDr. Eva Hofírková, PhDr. Zdeňka Jelínková
Poliklinika Mazurská
Mazurská 484/2, Praha 8 - Troja
Tel: 283 024 153, 604 250 842

PhDr. Jiří Los
Nemocnice Na Bulovce, Oddělení klinické psychologie
Budínova 67/2, Praha 8 - Libeň
Tel: 266 082 385

Mgr. Jana Woleská
Dělnická 12, Praha 7
Tel: 266 793 126

Logopedie

Mgr. Kateřina Slezáková
Poliklinika Čumpelíkova
Čumpelíkova 1764/2, Praha 8 - Kobylisy
Tel: +420 283 881 332
Mob: +420 723 448 884

Mgr. Blanka Dvořáková
Tišická 396/1, Praha 8 - Čimice
Tel: 605 787 404

Mgr. Iva Krčmářová
Zenklova 1545/39, Praha 8 - Libeň
Tel.: 266 316 231

Mgr. Markéta Hrubínová
Ortenovo nám. 1505/37, Praha 7 - Holešovice
Tel: 739 071 860

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči

při Základní škole LOPES Čimice
Glowackého 549/7, Praha 8
Tel: 771 121 413, e-mail: spc@zslogopedicka.cz

Neurologie

Poliklinika Mazurská
Mazurská 484/2, Praha 8 - Troja
Tel: 283 024 125

MUDr. Zora Ouzká
Poliklinika Prosek
Lovosická 440/40, Praha 9
Tel: 266 010 302

MUDr. Lenka Sereghyová
Plynární 1617/10, Praha 7 - Holešovice
Tel: 605 703 304

Dětská psychiatrie

MUDr. Michal Považan
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8
Tel: 284 016 251

MUDr. Eva Tomková
Tusarova 1152/36, Praha 7 - Holešovice
Tel: 603 505 817

Psychoterapie

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Trojská 46/8, Praha 8 – Kobylisy
Tel: 731 056 716

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Novákových 5, Praha 8 – Libeň
Tel: 604 299 661

Triangl – centrum pro rodinu
Chelčického 39/842, Praha 3
Tel: 281 863 620, 731 056 720

Rodinné centrum (rodinná terapie)
FN Motol, DPK, pav. 15
V Úvalu 84, Praha 5
Tel: 224 433 840

Psychiatrická klinika VFN v Praze a 1. LF UK
Stacionář pro adolescenty
Ke Karlovu 11, Praha 2
Tel: 224 965 344, 224 965 345

Foniatrie

MUDr. Ivana Vacková
Poliklinika Prosek
Lovosická 440/40, Praha 9
Tel: 266 010 262

Kontakty

PPP Praha 8

Glowackého 549/7
181 00 Praha 8

286 585 191
286 882 368

poradna8@ppppraha7a8.cz

PPP Praha 7

U Smaltovny 22
170 00 Praha 7

220 805 297
220 805 247

poradna7@ppppraha7a8.cz