Programy pro děti, rodiče a pedagogy

PROGRAM KUPOZ

Má Vaše dítě ADHD/ ADD, PAS, logopedické problémy, pomalejší psychomotorické tempo, obtíže v oblasti emocí a chování anebo chcete zlepšit jeho zrakovou a sluchovou percepci, zmírnit/ odbourat časový stres při plnění úkolů? Je tu pro Vás a Vaše dítě program KUPOZ - pro děti od 8 do cca 12 let a jejich rodiny. Program trvá 15 týdnů - pracuje se denně cca 15 minut, 1x za 14 dní instruktáž u psychologa/speciálního pedagoga s platným osvědčením pro práci s metodou. Cvičení jsou hravá a zábavná.

Je třeba zakoupit testové sešity na 15 týdnů v ceně 799,- Kč.

Kontakt: PhDr. Kristýna Kuberová kuberova@ppppraha7a8.czReedukace specifických poruch učení

Nápravné vedení speciálním pedagogem probíhá individuálně či v rámci malé skupiny dětí na základě předchozího vyšetření v poradně a v závislosti na aktuální kapacitě speciálního pedagoga.

V případě zájmu nás kontaktujte: smiskova@ppppraha7a8.cz

Čáry máry

Program je určený pro děti předškolního věku i děti 1. a 2.třídy a je zaměřený na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání, řeči, matematických představ a prostorové orientace.

Kurz je rozvržen do 12 lekcí, které probíhají 1x týdně:
Pondělí 13.30-14.30 pro Prahu 7
Středa 13.30-14.30 pro Prahu 8

Předpokládaný začátek kurzu je v říjnu po naplnění kapacity.

V případě zájmu nás kontaktujte: smiskova@ppppraha7a8.cz

Správněpis

Program zaměřený na český jazyk je určen pro děti od 5. do 9.třídy ZŠ s diagnostikovanou specifickou poruchou učení, zejména dysortografií. Program se zaměřuje na upevňování gramatických pravidel, rozvoj slovní zásoby, čtení a psaní.

Kurz bude probíhat 1x týdně po celý školní rok:
Pondělí 14.45-15.45 pro Prahu 7
Středa 14.45-15.45 pro Prahu 8

Předpokládaný začátek kurzu je v říjnu po naplnění kapacity.

V případě zájmu nás kontaktujte: smiskova@ppppraha7a8.cz

Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu je určena dětem předškolního věku s odkladem školní docházky i bez odkladu a dětem 1. a 2. třídy ZŠ. Jedná se o motoricko-akusticko-optickou metodu, která je vstupní etapou výuky čtení a psaní. Důležitým prvkem metody je rytmizace.

Kurz je rozvržen do 25 lekcí, které probíhají 1x týdně:
Úterý 13.00-14.00 pro Prahu 7
Čtvrtek 13.00-14.00 pro Prahu 8

Předpokládaný začátek kurzu je od poloviny listopadu po naplnění kapacity.

V případě zájmu nás kontaktujte: smiskova@ppppraha7a8.cz

V případě zájmu o některý z uvedených programů nás kontaktujte a poskytneme vám bližší informace.

Rozvoj sociálních dovedností

10 setkání pro děti od 2. – 5. třídy, které jsou nesoustředěné, hyperaktivní, pro děti nesmělé, mají obtíže se začleněním do kolektivu či s navazováním vztahů s vrstevníky.

V případě zájmu nás kontaktujte: sixta@ppppraha7a8.cz nebo urbancova@ppppraha7a8.cz

Rozvoj efektivních způsobů komunikace pro dospělé

10 setkání pro dospělé, kteří chtějí strávit několik večerů netradičním způsobem, mají zájem poznat své vhodné a nevhodné komunikační vzorce, mají zájem poznat nové lidi a také více sami sebe a získat inspiraci pro své vztahy s partnery, rodiči, dětmi i pro vztahy v práci.

V případě zájmu nás kontaktujte: sixta@ppppraha7a8.cz nebo urbancova@ppppraha7a8.cz