Název organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

   
Sídlo:

Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8

IČ: 70827711
   
Ředitel poradny: PhDr. Antonín Mezera
   
Provozní doba pro klienty: Pondělí - čtvrtek   8:00 - 16:00; Pátek   8:00 - 14:00
   
Pracoviště pro klienty z Prahy 8: Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8
Telefon: 286 882 368
  286 585 191
E-mail: poradna8@ppppraha7a8.cz
   
Psychologové:

PhDr. Martina Urbancová / metodik prevence
PhDr. Venuše Černá
PhDr. Olga Kyselová
PhDr. Marie Středová /statutární zástupce ředitele
PhDr. Iva Světlá / metodik prevence
PhDr. Antonín Mezera
Mgr. Zuzana Hanusová
Mgr. Libuše Vitoušová
Mgr. Marcela Bendová

   
Speciální pedagog: Mgr. Blažena Valouchová
Mgr. Irena Mýtinová
   
Hospodářka: Bc. Petra Krpatová
   
Sociální pracovnice:

Miluše Pustinová
Kateřina Falešníková,DiS.
Kateřina Záhorská
Eva Horvatovičová

   
Odloučené pracoviště pro klienty z Prahy 7:

U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7

Telefon: 220 805 297
  220 805 247
E-mail: poradna7@ppppraha7a8.cz
   
Psychologové: PhDr. Marie Středová /statutární zástupce ředitele
Mgr. et  Ing. Josef KRÁL, Ph.D.
PhDr. Mariana Hasíková
Ing., Mgr. José Leonardo Arias Panamá
Mgr. Lenka Pristačová
   
Pedagog: Mgr. Stanislava Šimková
   
Sociální pracovnice:

Hana Čunderlíková
Kristýna Zemanová